1
Computer Totaal 9-06-121
Administrator Account zichtbaar maken

Open een DOS-prompt en voer het commando "net user" uit. Je ziet dan de namen van de accounts die op het systeem aanwezig zijn.
Voer vervolgens het commando "net user Administrator" uit. Dit levert een overzicht op van de status van dit account.
 
   
2
Computer Totaal 9-06-117
Eigen aanmeldingsvenster

Wil je een eigen melding laten zien zodra Windows start? Ga naar regedit (Start / Uitvoeren) en typ Regedit. Navigeer vervolgens: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon. Klik met rechts op LegalNoticeCaption en kies Wijzigen. In het vak Waardegegevens typ je de titel van het berichtvenster. Vervolgens klik je met rechts op LegalNoticeText, kies voor Wijzigen en typ het bericht. Verlaat het register via Bestand / Afsluiten. De melding veschijnt zodra Windows wordt gestart.
 
   
3
Computer Totaal 9-06-119
Administrator-Account weergeven

De account van Administrator wordt standaard niet weergegeven op het aanmeldingsscherm van Windows. Wil je de account toch weergeven? Open het register (Start / Uitvoeren, typ Regedit) en navigeer: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon \ SpecialAccounts \ UserList. Kies Bewerken / Nieuw / DWORD-waarde en noem deze Administrator. Dubbelklik erop en geef in het vak Waardegegevens een 1 op. Verlaat het register via Bestand / Afsluiten
 
   
4
Computer Totaal 9-06-120
Snel wachtwoorden wijzigen

Ben je ingelogd met de rechten van de computerbeheerder, dan kun je vanaf de DOS prompt het wachtwoord van andere accounts wijzigen. Dat doe je via de invoer van "net user <accountnaam> <wachtwoord>". Na net user Edmon W@chtwOOrd moet Edmon dus inloggen met het wachtwoord W@chtwOOrd. Het is wel vereist dat het account waarvan je dit doet zelf ook beheerder is. Anders krijg je een Systeemfout 5, Toegang geweigerd als reactie van de computer
 
   
5

Computer Totaal 7/8-06-114
Bestand met alternatief programma openen

Klik met rechts op het bestand. Gebruik de functie "Openen met". Kies vervolgens het te gebruiken programma uit de lijst.

 
   
6

Computer Totaal 7/8-06-116
ClearType

ClearType is het mechanisme dat de horizontale schermresolutie softwarematig verdrievoudigt en daarmee voor een beter leesbaar beeld moet zorgen. Je schakelt het in door met rechts te klikken op het Bureaublad en navigeer naar Vormgeving - Effecten. Je kunt ClearType dan alleen maar in- en uitschakelen. Er is echter een hulpmiddel om de weergave van ClearType aan te passen aan je beeldschermtype. Ga daarvoor naar: www.microsoft.com/typography/cleartype/tuner/step1.asp of download het programma ClearType PowerToy, die je vindt op: www.microsoft.com/typography/ClearTypePowerToy.mspx.

 
   
7

Computer Totaal 7/8-06-117
Bureaublad opruimen

Om de twee maanden neemt een wizard het bureaublad onder de loep en vraagt of ongebruikte bestanden mogen worden opgeschoond. De tijdsinterval kan worden aangepast in het register. Kies Start / Uitvoeren en typ Regedit. Navigeer naar: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\Desktop\Cleanupwiz. Dubbelklik op Days between clean up en kies voor Decimaal. Verander het standaard aantal dagen (60) in je eigen dagaantal en klik op OK. Verlaat het register via Bestand / Afsluiten.

 
   
8

Computer Totaal 7/8-06-116
Pictogrammen verdwenen van Bureaublad

Zijn de pictogrammen verdwenen van het bureaublad? Klik met rechts op het Bureaublad. Kies voor pictogrammen schikken op / Bureaubladpictogrammen weergeven.
Je kunt als volgt controleren welke pictogrammen zich (zichtbaar of onzichtbaar) op het Bureaublad bevinden: Start / Alle Programma's / Bureau-accessoires / Windows Verkenner en op de map Bureaublad klikken.

 
   
9

Computer Totaal 7/8-06-117
Doorlinken lukt niet meer

Als dit probleem zich voordoet moet je eens kijken of Internet Explorer wel je standaard browser is. Dat kun je als volgt controleren: Open Internet Explorer / Extra / Internet opties / Programma's / en kijk of er een vinkje staat bij: Controleren of Internet Explorer de standaardbrowser is. Klik vervolgens op de knop Webinstellingen herstellen. Vervolgens kies je voor Start / Uitvoeren en typ je in: Regsvr32Urlmon.dll en klik op OK.

 
   
10

Computer Totaal 7/8-06-118
Autorun in- of uitschakelen

Autorun zorgt ervoor dat de DVD/CD speler automatisch start als je deze in de lade van de DVD/CD drive legt. Je kunt dit als volgt uitschakelen: Activeer Regedt32 en navigeer naar:
Deze computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Services\Cdrom.
Hier vind je de optie Autorun. Standaard staat deze op 1 (ingeschakeld). Dubbelklik op deze waarde en voer onder Waardegegevens een 0 (uitgeschakeld) in. Zorg er tevens voor dat onder Grondtal de optie Hexadecimaal geselecteerd is en klik dan op OK.

 
   
11

Computer Totaal 7/8-06-118
Office volledig verwijderen

Verwijder het Officepakket eerst via de reguliere verwijderactie. Schoon de computer verder op met het Windows Installer CleanUp hulpprogramma. Uitleg en download hiervan via http://support.microsoft.com/kb/290301/nl. Schoon daarna het register op met RegVac. Dit kun je downloaden van www.superwin.com/index.htm

 
   
12

Computer Totaal 6-06-113
Norton Antivirus programma volledig verwiijderen

Verwijder het Norton Antivirus programma eerst regulier van de schijf. Gebruik vervolgens het programma Norton Removal Tool om het programma volledig te verwijderen. Dit programma is te downloaden. Dit gaat het gemakkelijkste door bij Google in te typen: symnrt.exe Je bent dan direct op de pagina om het programma te downloaden

 
   
13

HCCmagazine Nieuwsbrief #32
Productsleutel terughalen uit register


Met het programma Magical Jelly Bean Keyfinder 1.51 kun je in een handomdraai de productsleutel van je Windowsversie terughalen uit het register. Het kan goed van pas komen als je bijvoorbeeld Windows XP opnieuw moet installeren en je kan de sticker met de productcode niet meer terugvinden. Het werkt ook met andere versies van Windows. Het programma is te downloaden van: http://www.magicaljellybean.com/keyfinder.shtml

 
   
14

Computer Totaal 06-6-115
Windows Verkenner aanpassen

Wil je Windows Verkenner openen met de map Mijn Documenten verborgen en de C schijf uitgeklapt? Ga als volgt te werk: Klik met rechts op een leeg gedeelte van het bureaublad en navigeer: Nieuw / Snelkoppeling. Typ Explorer.scf en klik op Volgende en Voltooien.

 
   
15

Computer Totaal 06-6-114
Dual Boot uitschakelen

Klik op Start / Configuratiescherm. Kies Prestaties en onderhoud en klik op het pictogram Systeem. Op het tabblad Geavanceerd klik je op de knop Instellingen bij Opstart- en herstelinstellingen. Klik op de knop Bewerken in het vak Systeem starten. Het instellingenbestand van het opstartscherm verschijnt. Verwijder de regel die je niet meer nodig hebt. Keer vervolgens terug naar het instelllingenvenster. Kies bij Standaardbesturingssysteem voor het besturingssysteem dat je wilt gebruiken. Eventueel haal je het vinkje weg bij Lijst met besturingssystemen gedurende seconden weergeven, als je het opstartmenu niet meer wilt zien.

 
   
16

Computers in de Klas 18-08-2006
Hoe oud is de webpagina die je bezoekt?

Wanneer je een webpagina bezoekt zie je niet hoe oud de informatie is. Wanneer je wilt weten wanneer een webpagina voor het laatst is bijgewerkt typ je het volgende in de adresbalk van de Internet Explorer:
javascript:alert(document.lastModified)
vervolgens druk je op de ENTER-toets. Er wordt nu een klein venster geopend. In dit venster zie je de gewenste informatie.

 
   
17

Computers in de Klas 18-08-2006
Schakel het melden van fouten uit

Wanneer in Windows XP een programma crasht krijg je een bericht te zien waarin je wordt gevraagd of je een rapport naar Microsoft wilt verzenden. Wanneer je deze service maar niets vindt kun je het uitschakelen.
Klik daarvoor met je rechtermuisknop op Deze Computer en selecteer in het contextmenu de optie Eigenschappen.
Klik onder het tabblad Geavanceerd vervolgens op de knop Fouten melden.
Selecteer vervolgens de optie Geen fouten melden en klik tweemaal op OK om af te sluiten.

 
   
18

ICT op school
Vergoeding voor ICT in 2006

Update uitgevoerd op 16/8/2006

We hebben met Cfi gebeld hoe het zit met vergoeding voor ICT in 2006. Men geeft aan dat in het document 'Vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so) en praktijkonderwijs (pro) voor het jaar 2006' de info staat over gelden, waaronder die voor ICT, in 2006.

In dit document zijn de ICT-gelden niet meer expliciet vermeld; dit heeft te maken met invoering van de lumpsum. Uitleg over lumpsum vindt u ondermeer op www.lumpsumportaal.nl , waaronder het artikel "Lumpsum in 't kort". We zochten op hoe het in het verleden zat. Omdat de vergoedingen voor SO en VSO gedifferentieerd zijn naar onderwijstype, bleek het niet mogelijk dit eenvoudig te reconstrueren. Voor het basisonderwijs echter kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

De laatste regeling waarin het bedrag voor ICT apart is genoemd is de bekostigingsregeling voor 2004; dat was een bedrag van € 75,47; zie het Gele Katern nummer 31 van 17 december 2003;
daarna is dit bedrag jaarlijks met een bepaald percentage verhoogd; voor 2005 met 2,46%; zie algemene toelichting in het Gele Katern nummer 16 van 13 oktober 2004 ;
voor 2006 met 3,35%; zie algemene toelichting in het Algemeen Verbindend Voorschrift met kenmerk PO/BenB-2005/42074.
met deze gegevens kom je voor 2006 op een bedrag voor voor ICT voor een basisschool van € 79,92 per leerling. Het bedrag voor ICT zit nu versleuteld in een totaalbedrag per leerling.
Zie ook het dossier van de Besturenraad over lumpsum, met ondermeer het meest recente nieuws.

 
   
19

ISP Wijzer-14-08-06
Vervolg gratis scholenaanbod KPN?

Ongeveer 8.000 van de 11.000 scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben in 2004 gebruik gemaakt van het gratis internetaanbod van KPN. Dit aanbod heeft een looptijd van drie jaar. De contracten lopen dus in het jaar 2007 af.

In een eerder nieuwsbericht kon u lezen over het aflopen van de contracten en hoe u zich het beste hierop kunt voorbereiden.

Wat kunt u verder verwachten? ISPwijzer sprak in augustus met KPN. Deze liet weten in het vierde kwartaal van 2006 met een nieuw scholenaanbod te willen komen. Wat dit aanbod precies inhoudt is nog onbekend. ISPwijzer heeft er bij KPN op aangedrongen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, en ook de overige bij de Kwaliteitsregeling Internetdiensten aangesloten providers gevraagd eventuele wijzigingen in hun aanbod voor het onderwijs snel bekend te maken. Scholen moeten immers weten of zij voor 2007 geld moeten begroten voor hun internetverbinding en -diensten. ISPwijzer houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Bron: ISPwijzer.

 
   
20

Breekpunt 
Meerdere tabellen naast elkaar plaatsen

Wil je twee tabellen naast elkaar plaatsen, dan maak je deze twee tabellen eerst op de normale manier aan zodat ze onder elkaar komen te staan. Let er wel op dat elke tabel niet breder is dan de helft van de pagina.
Vervolgens selecteer je beide tabellen en kies je in het menu Opmaak de optie Kolommen.
In het scherm Kolommen kies je bij Vooraf ingesteld nu het aantal Twee.
Klik dan nog even op OK en Microsoft Word plaatst de geselecteerde tabellen netjes naast elkaar.

Hoewel het aantal tabellen dat je naast elkaar kunt plaatsen in principe oneindig is, zal het voor de overzichtelijkheid van het document wel zo prettig zijn om niet teveel tabellen naast elkaar te zetten.

 
   
21

Sneltoetsen: 

Verticaal selecteren:
Houd de Alt toets ingedrukt en selecteer met de muis.

HOOFDLETTERS/kleine letters:
Selecteer tekst en druk tegelijkertijd op Shift en F3.

 
   
22

Schijven en cd/dvdspeler(s) een andere letter toekennen:

Klik met de rechtermuisknop op het ikoontje: Deze computer;
Kies voor manage of beheren;
Vervolgens op Schijfbeheer, onder het kopje Opslag, klikken;
Daarna in de werkbalk op Aktie klikken, Alle taken, Stationsletter en paden wijzigen.

 
   
23

Startpagina invoeren:

Als Startpagina instellen via de normale weg (Internetopties) niet lukt:
Start - Uitvoeren - Regedit:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main.
Selecteer in het rechterscherm nu de waarde Start Page en kies Wijzigen. Vul het juiste internetadres in onder Waardegegevens en klik op OK. Sluit tenslotte het register.

 
   
24

Naar NTFS converteren vanaf de opdrachtprompt:

Werkt u met Windows XP en heeft u een FAT 32 bestandssysteem dat u wilt converteren naar het geavanceerder NTFS systeem dan kunt u dit doen vanaf de opdracht-prompt. Met NTFS heeft u onder andere toegang tot EFS (Encrypting File System ) waarmee u uw bestanden kunt beveiligen. Ga naar de command prompt en type de volgende regel: convert c: /FS:NTFS
en druk dan op de entertoets. Dit commando kan worden gebruikt voor iedere FAT 16 of FAT 32 harde schijf. Vul alleen de juiste stationsletter in. Met deze opdracht start u een niet destructieve conversie van FAT naar NTFS. Hoewel er geen data wordt vernietigd adviseer ik toch altijd een backup te maken van uw belangrijke bestanden voor het geval er toch iets fout gaat.
Wellicht moet u de PC opnieuw opstarten om de conversie te laten beginnen. Houdt er rekening mee dat deze conversie definitief is en niet kan worden teruggedraaid zonder al uw data kwijt te raken. U moet namelijk de schijf volledig formatteren wanneer u weer een ander bestandssystem wilt hebben.

 
   
25
 Sneltoetsen leren in Microsoft Office

Veel functies in Microsoft Office zijn niet via het menu op te roepen maar ook middels een sneltoets. De meest gebruikte sneltoetsen zult u als gebruiker wel kennen maar de wat minder bekende sneltoetsen zullen weinig tot niet gebruikt worden.

Om deze minder bekende sneltoetsen toch aan te leren kunt u ervoor kiezen om ze, wanneer u een functie kiest in het menu of op de werkbalk, te laten weergeven in een ballontip.
Hiervoor dient u even een kleine instelling te veranderen. Dit doet u als volgt:
• Kies in uw Office-toepassing voor Extra >> Aanpassen >> tabblad Opties.
• Plaats een vinkje voor de optie Sneltoetsen weergeven in Scherminfo. De optie Scherminfo weergeven op werkbalken moet natuurlijk ook actief zijn!
• Klik nog even op Sluiten en alle sneltoetsen, voor zover ze er zijn natuurlijk, worden voortaan weergegeven wanneer u een bepaalde functie kiest...

 
   
26
Zoeken met jokertekens in Word

Gaat u in een document zoeken en kent u niet de juiste spelling van het woord dat u wilt gaan zoeken, dan kunt u gebruik maken van jokertekens.

Wilt u bijvoorbeeld zoeken naar Coumans, en u weet niet of Coumans met een C of een K begint, dan kunt u als zoekbegrip *oumans intikken. Gegarandeerd dat u dan het woord zeker zult vinden.
Om de een of andere onverklaarbare reden staat het gebruik van jokertekens bij het zoeken in Word standaard niet actief. Om dit voor elkaar te krijgen dient u als volgt te handelen:
• Druk op Control+F. U kunt natuurlijk ook kiezen voor Bewerken >> Zoeken.
• U komt nu in het scherm Zoeken en Vervangen.
• Klik in dit scherm op de knop Meer.
• Plaats nu een vinkje voor de optie Jokertekens gebruiken aan.

 
   
27
Meer programma's op het beeldscherm

Dat gaat als volgt:
Maximaliseer het eerste programma met de Ctrl-toets ingedrukt. Klik nu met rechts op de knop van de andere programma's in de Taakbalk. U hebt daarbij de keuze uit drie verdeelmogelijkheden: Trapsgewijs (de verschillende programma's schuin onder elkaar), Onder Elkaar of Naast Elkaar.
Door in een deel van het scherm te klikken maakt u een bepaald venster actief.
 
   
28
Een Word-document passend maken

Heeft u een document dat te groot is om op een enkele pagina af te drukken, dan kunt u Word opdracht geven om dit document voordat het afgedrukt wordt passend te maken.

Wanneer u in Word kiest voor Bestand >> Afdrukken, dan krijgt u in het scherm Afdrukken een extra optie: In- en uitzoomen.

Hier kunt u bepalen hoeveel pagina's van het document op een enkele pagina afgedrukt dienen te worden. Gaat het om een tekst die niet meer op een enkele pagina past, dan kunt u hier ook instellen dat het document zoveel verkleind moet worden dat het toch op een enkele pagina wordt afgedrukt.

 
   
29
 Opmaak kopiëren in Office

• Selecteer een stuk van de tekst die de opmaak bevat die u naar de andere tekst wilt kopiëren.
• Klik in de werkbalk boven in het scherm op het pictogram met de kwast.
• U ziet nu dat de muiscursor ook veranderd in een kwast.
• Selecteer met deze kwast de tekst die de zojuist gekopieerde opmaak moet krijgen.
• Laat u de muiscursor, de kwast dus, los dan krijgt de nieuw geselecteerde tekst dezelfde opmaak.

Zoals gezegd heel handig dus maar wat wanneer u meerdere stukken tekst wilt voorzien van dezelfde opmaak. U hoeft dan niet telkens weer opnieuw op het pictogram te klikken om de opmaak te kopiëren. U klikt gewoon even dubbel op het pictogram en kopieert de opmaak naar alle stukken tekst.

 
   
30
Wijzigen van schijfletters in XP

In Windows XP is het vrij eenvoudig om de letter die aan een schijfstation, met uitzondering van de primaire C-schijf, is toegekend te wijzigen.
• Hiertoe kiest u eerst achtereenvolgens voor Configuratiescherm >> Systeembeheer >> Computerbeheer >> Schijfbeheer.
• Vervolgens klikt u met de rechter muisknop op de schijf of partitie waarvan u de toegekende letter wilt veranderen.

 
   
31

 Toetscombinatie CTRL + ALT + DELETE in- of uitschakelen.

1. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm en Gebruikersaccounts.
2. Klik op het tabblad Geavanceerd.
3. In de sectie Beveiligde aanmelding schakel je het selectievakje Gebruikers moeten op Ctrl+Alt+Delete drukken in of uit.

 
   
32

 Vorig stuurprogramma

Heb je een stuurprogramma geïnstalleerd, maar ben je niet tevreden over de werking van de driver? Je kunt terugkeren naar een eerdere versie. In het Configuratiescherm kies je voor Prestaties en Onderhoud Systeem. Op het tabblad Hardware klik je op knop Apparaatbeheer. Dubbelklik op het apparaat waarvan je het stuurprogramma wil veranderen en kies het tabblad Stuurprogramma. Klik vervolgens op de knop Vorig stuurprogramma en bevestig met Ja om de driver te herstellen.

 
   
33

Doscommando's

@Echo off
pause "Druk op enter om te starten"
xcopy d:\ h:\usbstick\*.*/s

 
   
34

Zelf uitpakkende Zipbestanden maken.

 Als jeregelmatig grote bestanden per e-mail verstuurt, dan is het handiger om deze in een ZIP-bestand in te pakken. Windows XP ondersteunt ZIP-bestanden, dus dat is het probleem niet. Wat echter als de ontvanger geen Windows XP heeft en/of niet weet hoe hij of zij een ZIP-bestand moet uitpakken. De oplossing is dan een zelf uitpakkend ZIP-bestand. Om een dergelijk bestand te kunnen maken, beschikt Windows XP over een handig, maar nauwelijks bekend hulpprogramma genaamd IExpress. je vindt het in de map C:\WINDOWS\System32.

 
   
35

Beeldschermweergave herstellen.

Als de weergave van een beeldscherm dwars staat, of op zijn kop, kan je proberen om het te herstellen via de toetsen Ctrl + ALT + de pijltjestoets omhoog.

 
   
36

Gemengde inhoud weergeven in Internet Explorer

Open Internet Explorer
Klik op Beveiliging
Klik op Aangepast Niveau
Vink Gemende Inhoud weergeven aan

 
   
37

Afbeeldingingen comprimeren in Word

Klik 2x op de afbeelding
Snelmenu Afbeelding Opmaken wordt geopend
Klik op Comprimeren
Maak je keuzes
Je document is nu spectaculair kleiner geworden!!!

 
   
38

Vista starten zonder inloggen.

Als je de computer thuis gebruikt, dan vind je het misschien lastig dat je telkens moet inloggen in Vista. Als je wilt dat Vista in één keer doorstart, dan tik je in het veld Zoekopdracht starten netplwiz in. Het venster Gebruikersaccounts wordt nu geopend. Haal het vinkje weg bij de optie Gebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om deze computer te kunnen gebruiken. Vervolgens zal Vista controleren of u bevoegd bent deze instelling te wijzigen door tweemaal om uw wachtwoord te vragen. Vul het wachtwoord in en klik op OK.

 
   
39

Linkshandig muisgebruik

Je kunt in Windows XP en Windows Vista heel gemakkelijk switchen van rechtshandig muisgebruik naar linkshandig muisgebruik. Dit via de toetscombinatie Ctrl-F12. Zie website: Swap Mouse Buttons


 
   
40

Witruimte boven in de pagina verdwenen!!

Ga met de muis op de bovenrand staan van de pagina. Er komt een figuurtje met de tekst "Spaties verbergen" Klik daarop en de verticale liniaal en de pagina zelf laten weer de ingestelde witruimte zien. Het omgekeerde is ook mogelijk!!

 
   
41

Inlogscherm leeg laten bij opstarten (Win XP)

Ga naar Start en klik op uitvoeren
Typ gpedit.msc (g is meestal voldoende. De rest volgt vanzelf)
Klik op OK
Dubbelklik op Computerconfiguratie (linkerkant)
Dubbelklik op Windows-instellingen
Dubbelklik op Beveiligingsinstellingen
Dubbelklik op Lokaal beleid
Dubbelklik op beveiligingsopties
Dubbelklik op interactief aanmelden: laatste gebruikersnaam niet in aanmeldingsvenster
Klik op: Ingeschakeld
Klik op OK en daarna afsluiten
De computer afmelden.
Het veld van de gebruikersnaam blijft voortaan leeg.

 
   
42

Filmpjes & Beeldbankinstellingen in Qlictnetwerk

Aanmelden als beheer:

  • Recht klikken op bureaublad (waar geen iconen staan) en voor eigenschappen kiezen
  • Tabblad instellingen kiezen
  • Klik op geavanceerd…
  • Selecteer vervolgens het tabblad probleem oplossen
  • Schuif het balkje (bij de hardwareversnelling) naar het derde streepje van links.. zie boven.
  • Vervolgens op toepassen klikken en dan de vensters afsluiten.

 
   
43

Internet wordt geblokkeerd door Windows Firewall. De oplossing:

1. Open Windows Firewall (via Configuratiescherm).
2. Open tabblad: Uitzonderingen.
3. Klik op: Poort toevoegen.
4. Naam: identd
5. Poortnummer: 113.
6. Kies voor TCP
7. Sla alles op

 
   
44

Vista upgrade als volledige versie

Open PDF bestand: Vista upgrade als voll. versie.

 
   
45

Word 2007 bestanden compatibel opslaan

Open PDF bestand: Word 2007 compatibel opslaan.

 
   
46

Microsoft Outlook adresboek problemen

Open PDF bestand: Outlook adresb probl

 
   
47

Kurzweil server opnieuw installeren

Klik op Start en typ in Uitvoeren:
%SystemRoot%\system32\services.msc /s
Services wordt dan gestart.
Zet Kurzweilserver uit.
Verwijder vervolgens Kurzweilserver van de harde schijf.
Log in buiten het domein om.
Installeer het servergedeelte vervolgens opnieuw.

 
   
48

Verdwenen prullenbak terughalen:

Klik op: Terughalen prullenbak

 
   
49

De bios resetten bij de Innovator computers

Haal de stekker uit de computer.
Verplaats de jumper die het dichtst bij de batterij zit in de andere combinatie van pins.
Laat dat even (half minuutje) zo zitten.
Verplaats jumper terug in de originele pins.
Start computer opnieuw op.
Eventueel instellingen in Bios aanpassen.

 

 

 
   
50

Outlook opstarten in In-map

Extra - Opties - Overige - Geavanceerde opties - Opstarten in deze map -

 
   
51

Klok van de computer regelmatig laten synchroniseren.

Als u dubbelklikt op het klokje in het systeemvak rechts onderin het scherm, opent het venster Eigenschappen voor Datum en tijd. U komt er ook via Start / Configuratiescherm / Datum en Tijd. Het tabblad Tijd is waar u moet zijn. Zodra er een vinkje bij Klok automatisch met een tijdserver op het Internet synchroniseren staat, zal met regelmaat op de tijdserver die vermeld staat in het veld Server gecontroleerd worden of alles nog in orde is. Een controle per week is standaard.

 
   
52
Je verplaatst eerst jouw eigen hoofd.pst bestand uit c:\gebruikers\naam\appdata\local\microsoft\outlook naar de locatie de jij wenst!
Vervolgens start je Outlook op. Dan komt de melding, dat het gegevensbestand niet gevonden kan worden!
Tevens kan je aangeven, waar dat bestand wel staat! Dan komt de melding dat het bestand niet ingelezen kan worden!
Sluit Outlook af en herstart Outlook weer en zie: de nieuwe bestandslocatie werkt!
 
   
53

De balk Uitvoeren in Vista bij de Start weergeven:

Via snelkoppeling: Windowsknop + r
Permanent: Met rechtermuisknop op Taakbalk Eigenschappen selecteren - Kies tabblad Menu Start - Aanpassen - Vinkje zetten voor: De opdracht Uitvoeren weergeven.

 
   
54
Systeemconfiguratie weergeven: Tik in Uitvoeren: msconfig  
   
55

Toegang (IP) tot de router:

Open Uitvoeren - Voer CMD in - Tik het commando IPconfig in - Windows laat op de 4e regel zien wat de Standaardgateway is - Voer dit in in de adresbalk van IE.

 
   
56

Ambrasoft 0910 werkt niet:

Oplossing:
In c:\windows\genworks het bestandje ambra0910xx.chk verwijderen.
Of de Client controls installeren, die op de cd staat.

 
   
57

Live Update van Symantec is corrupt:

Ga naar dit deel van de Website van Symantec en voer de stappen uit. Live update wordt bij het uitvoeren van de stappen opnieuw geïnstalleerd.

 
   
58

Om van een programma alles uit het register te verwijderen: Hulpprogramma Windows Intaller CleanUp-msicuu2.exe

Ga naar het programma: Hulpprogramma Windows Installer CleanUp-msicuu2.exe. Het staat in Programma's.

 
   
59
   
   
60
   
   
61
   
   
62
   
   
63
   
   
64
   
   
65
   
   
66
   
   
67
   
   
   
   
   
   
   
   
100 100